Eesti riiklik arstiabi

Testi oma teadmiseid Eesti riikliku tervisehoiuteenuse osutamise kohta ?

  1. Kas tervishoiu teenuse osutaja on eraettevõte või riiklik ettevõte?
  2. Kes maksab tervishoiutöötajatele töötasu kas riik või eraettevõte?
  3. Kui palju on riiklike asutusi kes tegelevad  tervishoiuteenusega seotud tegevustega?

Saada vastused :https://kodanikuportaal.eu/tagasiside/

Head testimist