Kasutustingimused

1.Kodanikuportaal.eu annab soovijale ehk teisele poolele teatud ajaks ühekordse ligipääsu portaalis ühele konkreetsele avaldatud kajastusele.
2.Teine pool võib kajastusi kasutada üksnes isiklikult. Teistel poolel ei ole õigus kajastusi häkkida, salvestada või kasutada ärilistel eesmärkidel, ettevõtluses, avaldamiseks internetis ja sotsiaalmeedia kanalites ega neid kolmandatele pooltele edastada.
2.1.Punkti 2 eiramisel või nõuete rikkumisel teise poole poolt on kokku lepitud, et teine pool hüvitab vabatahtlikult mõistlikud kulutused kodanikuportaal.eu-le.
3.Isikud on teadlikud ja annavad nõusoleku, et nende andmeid töödeldakse ja andmeid hoitakse kodanikupotaal.eu kasutuses olevas serveris.
4.Kodanikuportaal.eu teeb oma võimalustest lähtuvalt kõik selleks, et isikute andmed ei oleks kolmandatele isikutele kättesaadavad va. eriolukorrad.
5.Ühekordne ligipääs ühele konkreetsele kajastusele on tagatud kuluhüvitise tasumisel PayPal vahendusel (kontakt E – mail info@kodanikuportaal.eu).
6.Kõik kodanikuportaal.eu kajastused kuuluvad kodaniuportaal.eu – le.
7.Kodanikuportaal.eu ei kohustu isikute isikuandmeid säilitama.
8.Kuluhüvitise tasumisel loobub teine pool oma taganemisõigusest.