Eesti riiklik arstiabi

12. aug. 2019 TubliKodanik 0

Testi oma teadmiseid Eesti riikliku tervisehoiuteenuse osutamise kohta ? Kas tervishoiu teenuse osutaja on eraettevõte või riiklik ettevõte? Kes maksab tervishoiutöötajatele töötasu kas riik või […]