PEREVÄGIVALD “Riik ja teised osapooled”

*Karistusseadustik ei reguleeri ega ei näe ette vastutust provotseerimise (va. provotseeritud tapmine KarS § 115) ja ässitamise eest, kuid käsitleb süüteost osavõtjana kihutajat KarS § 22. KarS § 27 sätestab õigusvastase teo mõtte.

*Näide Indrek Tarandi vägivallajuhtumist.

*Lähisuhtevägivalla seni väheavaldatud põhjused.

Anna tagasisidet:  https://kodanikuportaal.eu/tagasiside/

Loe kajastust …